BESØK EN KOOIKER

Bli bedre kjent med rasen ved å møte eiere av kooikere for å høre deres perspektiver på rasen. Det anbefales å møte flere, da det kan være stor forskjell på individene innenfor rasen. 

Det trengs alltid flere besøkshjem - kunne du tenke deg å hjelpe rasen ved å være besøkshjem, kontakt styret på leder.noko@gmail.com og fortell hvem du er, hvor du bor og ikke minst alder og kjønn på din kooiker.