NY REVIDERT VERSJON KOMMER.

For PDF-fil se link:
https://www.jottacloud.com/s/18181bda831ec30441db9c60f3a00d0f3e4