E-mail: kooiker@klubb.nkk.no                                                            Kontonummer: 5081 08 60607

STYRET

Linda Sjømo / leder, Surnadal
Tlf: 414 11 987
E-post: leder.noko@gmail.com

Ingrid Holmen  / nestleder, Oslo
Tlf: 928 24 023
E-post: ingridholmen@live.no


STYREMEDLEMMER:

Maria Storebø, Storebø 

Harald Kleven, Sande i Vestfold 

Tove Fikseth, Ankenes

VARAMEDLEMMER:

Anne Marie (Sussi) Ravn-Helling, Gran 

Cathrine Rydland,  Drøbak


 REVISOR:

Madeleine Innholt Halle
E-post: madeleine.innholt@gmail.com

May-Britt Eriksson,
Singsås / vara revisor
E-post: beriksso@online.no

VALGKOMITÉ:

Hege Fassbender Paulsen, Lena / leder

Siv Tandberg Svendsen, Eidsvoll / medlem

Ann Ottermo Fjellstad / medlem