BESØKSHJEM PÅ ØSTLANDET

Ingrid Holmen, Blaker / Hannhunder født 2018 & 2021
928 24 023

Oda Wennerstrand, Eidsvoll / Hannhund født 2007
952 44 229

Gro Cecilie Havnen, Eidsvoll/Oslo / Tispe født 2009
400 61 812

Cathrine Hansen, Fredrikstad / Hannhunder født 2009 & 2011
958 81 128

Kine Kjelgård, Ytre Enebakk / Tispe født 2019
932 89 213