SKJEMAER FOR HELSETESTING

Trykk deg inn på linken over, trykk "download" og fyll ut.

Print deretter ut og ta med til veterinær for videre utfylling og signering.

Dette skjemaet skal følge blodprøvene fra veterinær. Blodprøvene sendes per post av veterinærkontoret - all info står i skjemaet. 
OBS! Fra 01.01.22 kom det nye regler som gjør innsending noe trøblete, vi jobber med å få en oversikt over dette! 

Resultatet kommer per post med dokumentet du sendte med blodprøvene samt faktura. Følg deretter stegene på "skjema(er) for innsending av resultat på DNA-prøve fra Nederland" for registrering i dogweb (NKK). 


Trykk på linken over, logg deg inn på "mine sider", velg hund og velg patellaluksasjon som vist på bildet. 

Print deretter ut og ta med til veterinær for videre utfylling og signering.

Resultatene sendes inn direkte hos veterinær via rekvisisjonsnummeret du får ved bestilling. (Dette er nummeret som står på skjemaet du bestilte)

Trykk på linken over, logg deg inn på "mine sider" og følg stegene videre. 

Print deretter ut og ta med til veterinær for videre utfylling og signering.

OBS! Husk at det er 2 skjemaer som må bestilles. Ett for Von Willebrand og ett for ENM. 

Dette skjemaet skal ikke følge DNA-prøvene, men sendes inn til NKK med resultatene fra Nederland. 

Resultatene sendes inn som scannede pdf-filer til dna@nkk.no (alternativt sendes kopi av prøvesvar/sertifikat + DNA-skjema pr post til Norsk Kennel Klub, Pb 52, Holmlia, 1201 Oslo).


Trykk på linken over, logg deg inn på "mine sider" og følg stegene videre. 
Print deretter ut og ta med til veterinær for videre utfylling og signering.