BESØKSHJEM I NORD-NORGE

Sissel Fors, Alta / Tispe født 2014
910 06 687

Rita S. Halkjelsvik, Mosjøen / Hannehunder født 2010 & 2014
480 20 457

Hilde Skotnes Dalheim, Mosjøen/Helgeland / Tispe født 2012
464 33 469

Tove Anne Fikseth, Narvik / Tispe født 2018 & hannhund født 2019
408 42 393

Stine Lekanger, Bodø / Tispe født 2016 & tispe født 2018
40042136