AVLSRÅDET

E-post: nokoavlsraad@gmail.com

MEDLEMMER:

Elisabeth Juliussen / leder & internasjonal kontakt

Anita Øgreid / styrets representant