AVLSRÅDET

E-post: nokoavlsraad@gmail.com

MEDLEMMER:

Lis Hamann Olsen
Randi Zimmer

Elisabeth Juliussen

Ingrid Holmen / styrets representant