AVLSRÅDET

E-post: nokoavlsraad@gmail.com

MEDLEMMER:

Elisabeth Juliussen / leder

Ingrid Holmen / styrets representant & internasjonal kontakt