AVL

HANNHUNDLISTE (PDF) - VI GJØR VÅRT BESTE FOR Å HA EN OPPATERT LISTE, MEN HUSK Å HOLDE ØYNE ÅPNE FOR HUNDER SOM IKKE STÅR PÅ HANNHUNDLISTEN OGSÅ. 

SYKDOMMER

Kooikerhunden er en relativt frisk rase, men som hos alle andre raser vil arvelige lidelser kunne oppstå. Flere sykdommer som har vært knyttet til rasen, har kommet under kontroll gjennom avl. Universitetet i Utrecht, Nederland er et senter for forskning, gentesting og utvikling av ny kunnskap om kooikerens helsetilstand.
På denne siden finner du informasjon om sykdommene som hyppigst kan forekomme.


FØRINGER FOR AVL

Avl av kooikerhunder i Norge skal følge Norsk Kennel Klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett og Norsk Kennel Klubbs avlsstrategi https://www.nkk.no/

NKK har delegert til raseklubbene å utarbeide føringer for avl for sin rase. I NoKo utarbeides disse av klubbens avlsråd i samarbeid med styret og vedtas av avlsrådet. NKK ønsker at raseklubbenes anbefalinger følges. Føringene er sterke anbefalinger. De må følges for å få annonsert kull i valpeformidlingen på klubbens hjemmeside.

NoKo ønsker at flest mulig hunder brukes i avl for å bevare rasens genetiske mangfold. Føringer for avl vil revideres årlig med tanke på å ivareta nye utfordringer.

HELSETESTING

Norsk Kooikerklubb (NoKo) har utarbeidet føringer for avl som omfatter helsetesting for å avdekke om hunden har eller er bærer av noen av de sykdommene som forekommer hyppigst i rasen. Vi anbefaler sterkt at føringene følges. For at kull skal annonseres i valpeformidlingen er dette et krav. Norsk Kennel Club (NKK) anbefaler at raseklubbenes føringer for avl følges. Helsetestene kreves ikke for registrering av hunden i NKK. Hva som testes er basert på kunnskap om helsetilstanden i rasen, forekomst og arvelighet, anbefalingene til den nederlandske kooikerklubben, Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje (VHNK), og avlsrådets vurderinger. Retningslinjer vedrørende helsetesting vurderes jevnlig.


RASESPESIFIKKE AVLSSTRATEGIER 

En mer utfyllende informasjon om avl og helse hos rasen.


TRYKK PÅ OVERSKRIFTENE FOR Å KOMME TIL SIDEN MED MER INFORMASJON.