E-mail: kooiker@klubb.nkk.no                                                            Kontonummer: 5081 08 60607

STYRET

Chanette Skjønberg / leder, Oslo
Tlf: 975 66 775
E-post: leder.noko@gmail.com

Linda Sjømo / nestleder, Surnadal
Tlf: 414 11 987
E-post: alfaromea@hotmail.com


STYREMEDLEMMER:

Heidi Kristin Ødegård, Skjeberg
E-post: heidikristinodegaard@gmail.com

Ann Kristin Johansen, Lier
Tlf: 975 77 544
E-post: akj@assemblin.no

Ingrid Holmen, Oslo
Tlf: 928 24 023
E-post: ingridholmen@live.no

VARAMEDLEMMER:

Lis Hamann Olsen, Jessheim
olsenlis@me.com

Tove Fikseth, Narvik 


 AVLSRÅDET:

E-post: nokoavlsraad@gmail.com

Lis Hamann Olsen / leder

Randi Zimmer

Elisabeth Juliussen

Ingrid Holmen / styrets representant

REVISOR:

Madeleine Innholt Halle
E-post: madeleine.innholt@gmail.com

May-Britt Eriksson,
Singsås / vara revisor
E-post: beriksso@online.no

VALGKOMITÉ:

Siv Tandberg Svendsen, Eidsvoll / leder

Hege Fassbender Paulsen, Lena / medlem

Ann Ottermo Fjellstad / medlem